sinapsis

Residència artística_ Sitesize_Trans_Art_ Laboratori Context Sociocultural (Illa Fort Pienc)

“Escriure un llibre, comunicar espais de llibertat”, el projecte artístic de Sitesize (Elvira Pujol i Joan Vila-Puig), es va realitzar en col·laboració amb el Centre Cívic Fort Pienc en el marc del projecte Trans_Art_Laboratori Context Sociocultural, densenvolupat entre 2005 i 2007 als equipaments públics de la illa Fort Pienc de Barcelona. El resultat final es va mostrar a l’exposició “Sis projectes exposats” (programada de gener a març de 2007 al Centre Cívic Fort Pienc) amb la resta dels projectes artístics desenvolupats a la illa Fort Pienc i a l’Espai Jove de l’Eixample entre setembre i octubre del 2006.

L’objectiu del treball de Sitesize va ser posar en relació els diferents espais del Centre Cívic i les persones que en fan ús. Els mitjans: organitzar grups de treball amb les diferents comunitats d’usuaris de cada espai del centre i generar dinàmiques de recerca i debat entorn a la cultura cívica i el paper dels centres socials i ateneus en la tradició política i cultural barcelonina.

El resultat va ser un conjunt de textos, contes, aforismes, etc. que es van transcriure sobre els vidres del centre civic que comuniquen i, alhora, separen els diferents espais de l’equipament. Unes vidrieres enteses com a fulls en blanc d’un monumental llibre, que es va anar omplint amb el resultat d’aquesta escriptura col·lectiva.

Entrades relacionades