sinapsis

Programa_Segona fase_Cohabitar entre-_Fabra i Coats

Segona fase de “Cohabitar entre-“, un projecte d’Idensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores per a Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona, desenvolupat de maig de 2016 fins a març de 2017.

En aquesta segona fase de “Cohabitar entre-“, desenvolupada entre setembre de 2016 i març de 2014, els espais d’exposició i socialització recullen part dels treballs mostrats en la primera fase, als quals se sumen altres de nous que els complementen, els expandeixen o els fan més complexos.

La primera fase del projecte, articulada en 4 programes (“Antena”, “Teler”, “Desbordar la cultura” i “Espais en transició”), s’ha desenvolupat mitjançant exposicions, investigacions, tallers, projectes col·laboratius a llarg termini, activitats, jornades i connexions amb diverses entitats tant del context més pròxim com de tota la ciutat. Aquestes pràctiques han suposat una primera presa de contacte i un cultiu d’altres maneres d’habitar i posar en circulació la cultura amb diverses iniciatives.

A partir d’aquest bagatge, en aquesta segona fase la programació es planteja com una investigació per aprofundir sobre com les pràctiques culturals contemporànies poden funcionar com a eina per teixir ciutat. Des d’aquesta mirada, s’entén l’urbà com quelcom divers en moviment, orgànic, en trànsit i en mutació permanent. La ciutat se’ns presenta com la trama sobre la qual es poden ordir altres formes de construir ciutadania, de reivindicar drets, d’entreteixir noves aliances entre cultura, societat i territoris… En definitiva, de situar-se, habitar i construir ciutat entre tots i totes.

Des del punt de vista metodològic, aquesta fase s’articula en dos moments. En primer lloc, a partir d’aquesta taula intersectorial, anomenada “L’Ordit”, amb les entitats i les iniciatives amb les quals ja es treballa i amb altres de noves que es puguin anar sumant. La taula genera aliances i complicitats, i promou el treball en xarxa des de problemàtiques concretes i pràctiques situades. En segon lloc, “Teixir ciutat” es mostra a partir d’espais d’exposició i socialització dinàmics dels processos i els resultats, que recolliran les complexitats de les temàtiques plantejades com a catalitzadors.

thumb_IMG_6150_1024 thumb_IMG_6282_1024

Entrades relacionades