sinapsis

BAUMANNLAB

P1120082

BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa, centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, i amb el seu eix central situat en les arts visuals i el pensament contemporani.

Els objectius principals del BaumannLab són:

  • Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica dels infants i joves a través de les pràctiques artístiques.
  • Promoure la visibilitat de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa.
  • Facilitar la formació i professionalització dels joves creadors en relació a les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Potenciar la recerca artística, així com la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics.
  • Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns amb els del BaumannLab i, també, mitjançant el treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

Són trets distintius de la metodologia de treball d’aquest laboratori de creació la potenciació de sinergies entre accions diverses com la recerca, la producció, la formació i la difusió, així com l’heterogeneïtat dels públics i usuaris als quals es dirigeix i vol posar en relació a partir dels seus projectes i serveis.

PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA

Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori.

SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL DE TERRASSA

El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa és el nucli coordinador de les activitats que es desenvolupen a la ciutat en l’àmbit infantil i juvenil. Ofereix tot un seguit de possibilitats que permeten tant a particulars com a entitats l’optimització dels seus recursos. Aquest servei ha endegat tota una sèrie de programes pensats per dotar de contingut les polítiques de joventut, com per exemple el "Districte Jove" (adreçat als joves d’entre 13 i 18 anys) i la col·laboració permanent amb els centres d’esplai o les associacions juvenils de la ciutat.