sinapsis

BAUMANNLAB

 

P1120082

BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa, centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, i amb el seu eix central situat en les arts visuals i el pensament contemporani.

Els objectius principals del BaumannLab són:

  • Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica dels infants i joves a través de les pràctiques artístiques.
  • Promoure la visibilitat de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa.
  • Facilitar la formació i professionalització dels joves creadors en relació a les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Potenciar la recerca artística, així com la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics.
  • Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns amb els del BaumannLab i, també, mitjançant el treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

Són trets distintius de la metodologia de treball d’aquest laboratori de creació la potenciació de sinergies entre accions diverses com la recerca, la producció, la formació i la difusió, així com l’heterogeneïtat dels públics i usuaris als quals es dirigeix i vol posar en relació a partir dels seus projectes i serveis.

 

CAST.

P1120082

BaumannLab es el laboratorio de creación joven del Servei de Joventut i Lleure Infantil del Ajuntament de Terrassa, centrado en la producción y apoyo a la creación artística de vocación multidisciplinar, y con su eje central situado en las artes visuales y el pensamiento contemporáneo.

Los objetivos principales del BaumannLab son:

  • Favorecer el desarrollo de la actitud crítica de los niños y jóvenes a través de las prácticas artísticas.
  • Promover la visibilidad del universo juvenil y su visión del mundo a la ciudadanía de Terrassa.
  • Facilitar la formación y profesionalización de los jóvenes creadores en relación a las prácticas artísticas contemporáneas.
  • Potenciar la investigación artística, así como la producción y el desarrollo de procesos de trabajo artísticos.
  • Fomentar la producción de creatividad colectiva a través del establecimiento de una red de relaciones entre instituciones, entidades, colectivos y otros agentes con objetivos comunes a los del BaumannLab y, también, mediante el trabajo transversal entre programas del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

Son rasgos distintivos de la metodología de trabajo de este laboratorio de creación la potenciación de sinergias entre acciones diversas como la investigación, la producción, la formación y la difusión, así como la heterogeneidad de los públicos y usuarios a los que se dirige y quiere poner en relación a partir de sus proyectos y servicios.

Page 1 of 212

[:ca]PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA[:es]PROYECTOS EN CONTEXTO Y TRABAJO EN RED[:]

[:ca]Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori. [:es]Procesos de trabajo de largo recorrido que se sitúan en contextos específicos. El trabajo que se desarrolla conlleva generar o participar en redes, así como colaborar con personas, proyectos e instituciones del territorio.[:]

SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL DE TERRASSA

[:ca]El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa és el nucli coordinador de les activitats que es desenvolupen a la ciutat en l’àmbit infantil i juvenil. Ofereix tot un seguit de possibilitats que permeten tant a particulars com a entitats l’optimització dels seus recursos. Aquest servei ha endegat tota una sèrie de programes pensats per dotar de contingut les polítiques de joventut, com per exemple el "Districte Jove" (adreçat als joves d’entre 13 i 18 anys) i la col·laboració permanent amb els centres d’esplai o les associacions juvenils de la ciutat.[:es]El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa es el núcleo coordinador de las actividades que se desarrollan en la ciudad en el ámbito infantil y juvenil. Ofrece toda una serie de posibilidades que permiten tanto a particulares como a entidades la optimización de sus recursos. Este Servicio a puesto en marcha una serie de programas pensados para dotar de contenido las políticas de juventud, como por ejemplo el "Districte Jove" (dirigido a los jóvenes de entre 13 y 18 años) y la colaboración permanente con los centros de ocio o las asociaciones juveniles de la ciudad. [:]