sinapsis

Taller-laboratori_Grups de treball_LABmediació_CA Tarragona

Del projecte “Obert per Reflexió” impulsat des del LABmediació del CA Tarragona i en el marc d’aquest taller es constitueixen cinc grups de treball que són una forma de donar continuïtat a la implicació de les persones que van participar en el  projecte.

En aquest marc de treball es creen cinc propostes, algunes de les quals tenen la finalitat de crear xarxes de cooperació i, d’altres, la voluntat d’impulsar projectes, però totes comparteixen l’objectiu de generar sinergies i actuacions transversals entre les diferents persones i entitats implicades.

El CA Tarragona, a través del seu laboratori de mediació (el LABmediació), ha fet les funcions de coordinació per tal d’articular les motivacions inicials i convertir-les en grups estables de treball orientats a desenvolupar les propostes.

Per part del CA Tarragona, l’interès rau en donar suport a aquelles situacions que ajuden a crear relacions de qualitat entre agents i projectes, és a dir, desenvolupar espais de treball en xarxa continuats. Així, es possibiliten aprenentatges col·lectius entorn a dinàmiques de treball i cooperació que reforcen la sostenibilitat i capacitat d’autorganització de l’ecosistema cultural.

Els grups de treball han tingut un desenvolupament desigual que ha estat degut tant a les dinàmiques internes que s’han pogut consolidar com a les dificultats  de cada participant per poder fer compatibles les trobades amb el seu dia a dia.

Les propostes que estan vinculades a aquesta iniciativa són:

  • Antena de difusió: treballa per tal df’iniciar un canal de comunicació de la xarxa d’agents culturals vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies del Camp de Tarragona.
  • Diàlegs amb l’entorn/Narratives en construcció: desenvolupa un procés de treball des de l’àmbit de l’educació per tal de posar en relació els col·lectius, organitzacions o centres amb el seu entorn.
  • Espai d’Emergèn(t)cia: prova de conformar una plataforma que aglutini agents actius relacionats amb les pràctiques emergents.
  • Pràctiques Artístiques en Context (PAC): pretén dissenyar una estructura estable que fomenti l’acollida i desenvolupament de processos artístics en context i posi en relació àmbits professionals artístics i d’altres no artístics.
  • Programacions en xarxa treballa per constituir una xarxa de gestors i programadors d’arts visuals contemporànies del Camp de Tarragona. Des d’aquest grup s’han proposat un parell de sessions de formació programades pel CA Tarragona i s’està treballant en una programació compartida per a la primavera de 2013.

photo 4 antena P2130062 PC180097

Entrades relacionades