sinapsis

Taller_Educació viva i ciutat educadora_Interfícies

El programa Interfícies, d’Arts Santa Mònica, proposa la realització d’un seminari reflexiu i pràctic de treball cooperatiu amb l’objectiu d’aprofundir i desenvolupar projectes en xarxa sobre ciutat i cultura, basats en les pràctiques artístiques contemporànies i que siguin significatius per a entorns educatius, artístics, culturals i socials.

Es tracta d’una formació dirigida a mestres d’infantil i primària, professors de secundària (no necessàriament vinculats a l’educació artística) i d’escoles d’art, artistes, comissaris i professionals de l’àmbit social i cultural, que es realitza en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

“Educació viva i ciutat educadora.Pràctiques artístiques, aprenentatge cooperatiu i treball en xarxa” planteja una primera part entesa com a espai per reflexionar i intercanviar sabers. En aquesta primera etapa es proposa obrir un debat sobre la innovació pedagògica i social, l’educació de les arts i el treball en xarxa, tant des de l’exercici pràctic com des de l’establiment d’un diàleg amb altres models i la revisió de propostes de treball que ja hagin estat realitzades.

La segona part es desenvolupa com un espai pràctic, un taller on es dissenyen i realitzen activitats i projectes vinculats al mateix context professional (aula, entitat, servei, projecte, etc.), amb el barri i amb temàtiques específiques pensades per donar resposta als interessos dels i les participants i a les necessitats de cada entorn de treball.

Es parteix de l’ús dels recursos que ofereix l’Arts Santa Mònica, i del capital humà i cognitiu vinculat als seus programes d’arts i, específicament, al programa Interfícies. Per altra banda, les propostes que es facin en l’àmbit de la formació es podran concretar en activitats i projectes que es duran a terme durant el curs, així com en la realització d’una exposició, un esdeveniment o una publicació final que doni compte de tot el treball desenvolupat i dels materials produïts.

El seminari, que té lloc a l’Arts Santa Mònica i a les seus de diverses entitats del Districte de Ciutat Vella, es desenvolupa durant el curs 2016-2017 en vuit sessions

 

Entrades relacionades