sinapsis

Taller_Educadors Servei Joventut i Lleure Terrassa_Sessió 5_BaumannLab

Durant la cinquena sessió del taller del BaumannLab (Laboratori de Creació Jove del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa) per als educadors i les educadores d’aquest servei s’introdueix el concepte de “mapejat” com a format o estratègia de treball comuna dels tres projectes finals que es realitzaran. Conduït per Sinapsis (membre de l’equip gestor del BaumannLab) i Javier Rodrigo (investigador i educador d’art), el curs es desenvolupa de novembre de 2010 fins a gener de 2011.

Aquesta nova conceptualització serveix per redefinir la temàtica comuna proposada per als projectes artístics a desenvolupar amb els joves (“Joves i territori”) i anomenar-ho “Mapejat (donar altres visibilitats) dels espais públics i els usos per part de joves i no joves a partir del treball dels propis joves”.

Per tal d’ajudar a concretar els projectes, s’explica que l’objectiu és fer una exposició col·lectiva on es reculli el resultat del treball de cada grup i el procés de treball que s’ha desenvolupat. Per últim, s’hauran de pensar accions de retorn i difusió en relació a cada grup i territori específics.

Aquest taller es planteja com un procés de treball amb els educadors i les educadores per tal d’articular un projecte artístic transversal a partir del seu context de treball i vinculat al BaumannLab.

Aquí podeu consultar el resum de la sessió 5 del taller, publicat al lloc web del Baumannlab.

Entrades relacionades