sinapsis

Taller_Projectes d’art i educació_BaumannLab

En aquest taller, conduït per Sinapsis, s’aborden i es treballen eines, metodologies i estratègies per dur a terme projectes artístics en un context educatiu. És una de les propostes incloses dins dels Tallers d’Estiu 2018 del BaumannLab (Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntaments de Terrassa).

A partir dels imaginaris que cadascú té sobre pràctiques artístiques en contextos educatius, es posen en comú conceptes assumits, dubtes i interessos. Està dirigit, especialment, a artistes que vulguin aprendre metodologies o vulguin adquirir eines sobre com dur a terme un procés artístic en un entorn educatiu. També als professionals que treballen en aquests contextos: professorat, monitors de lleure i, fins i tot, educadors socials.

El taller es desenvolupa en dos parts, una de més teòrica i una de pràctica, consistent en el disseny de petits projectes en grup. La part teòrica es centra a treballar diferents elements que caracteritzen aquest tipus de projectes a partir d’exemples d’experiències ja desenvolupades:

  • Diferents tipologies de projectes
  • Relacions entre artista i context educatiu (treball col·laboratiu i comunitari)
  • Fases i aspectes dels projectes
  • Negociar l’espai comú
  • Disseny del projecte i la seva implementació
  • Desenvolupament (dinàmiques de treball a l’aula, aprenentatges de l’alumnat, etc.)
  • Documentació/comunicació
  • Resultats finals i difusió i retorn a la comunitat eductiva i artística

Entrades relacionades