sinapsis

Tallers_4 mirades sobre l’espai i les arts en l’aprenentatge_L’educació en les Arts II_Interfícies

[:ca]

Aquest tallers, organitzats en el marc de la mostra de “L’Educació en les arts II” proposa la participació en una instal·lació orgànica “en construcció”, explorant quatre mirades sobre l’espai i les arts en l’aprenentatge, que es nodreix tant de l’experiència dels visitants de l´exposició com de la dels participants als quatre tallers programats. La mostra es va desenvolupar durant els mesos de maig i juny de 2017 a l’Arts Santa Mònica.

Cada taller ens condueix a despertar el nostre imaginari a través de l’art i els processos artístics, entrant en contacte amb els elements del llenguatge visual i plàstic, per intervenir l’espai al llarg dels tallers. A partir d’un abordatge metafòric en cadascun d’ells (el Refugi, el Trànsit, el No-lloc i la Trobada), es proposa sentir l’espai, pensant i actuant conjuntament, per compartir visions diverses amb una mateixa intenció.

L’objectiu final és generar una experiència personal extrapolable al context educatiu en què cadascú es mou.

Els quatre tallers organitzats s’adrecen a totes les persones interessades en l’àmbit de l’educació i, principalment, a mestres, professors de secundària i estudiants de la Facultat d’Educació.

Taller 01_Refugi
Moments i espais de refugi, des de la pertinença, la confiança i el lloc

Sovint, quan som infants i sempre, necessitem retirar-nos a un espai que sentim prou segur per refugiar-nos i descansar del repte continu de conviure, donar-nos un temps per viure amb nosaltres mateixos, i des d’allà, tornar a formar part.

11 de maig
17.30–20.30h / Espai Residència

Taller 02_Trànsit
Transformacions i ritus de pas. El trànsit com a experiència vital

El trànsit és un viatge que ens porta d´un lloc físic a un altre, com un mapa expandit i concèntric dels nostres llocs interiors: la infància, l’adolescència, la joventut, la maduresa.

17 de maig
17.30–20.30h / Sala d’actes

Taller 03_No-lloc
Espais sense plànol, perduts en el no-lloc

Per convertir un espai físic en un lloc significatiu, necessitem habitar-lo des de la nostra presència física, emocional, relacional. Si no és així, l’espai esdevé un “no-lloc”. Ens perdem per trobar-nos.

25 de maig
17.30–20.30h / Sala d’actes

Taller 04_Trobada
Diàlegs i relacions, espais de trobada.

Vivim temporalment amb l’altre i els altres, en un espai d’aire i terra compartit, que es carrega de memòries del viscut en companyia. Ens trobem per créixer.

30 de maig
17.30–20.30h / Espai Residència

01_Refugi (3)02_Transit (3)03_Nolloc (1)03_Nolloc (5)

Equip organitzador:
Membres de l’Àrea d’Expressió Plàstica, del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, l’Educació Física, l’Educació Musical, i l’Educació Visual i Plàstica. Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona.[:]

Entrades relacionades