sinapsis

Tancament primera etapa_Polièdrica

L’any 2016, Sinapsis va haver d’aturar el projecte Polièdrica, una plataforma per fer visibles i compartir pràctiques artístiques i polítiques culturals comunitàries i educatives. D’ençà del 2013, el projecte s’havia sostingut des de posicions activistes, amb fons propis de l’entitat i algun suport institucional, que va desaparèixer aquell 2016.

El 2017, per primera vegada des dels seus inicis l’any 2012 en el marc del CA Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural-OSIC) deixa Polièdrica sense la subvenció que cada any atorgava en aquest projecte. Coordinat per Sinapsis, el projecte de Polièdrica es defineix com una plataforma de comunicació i arxiu entorn de les pràctiques artístiques i polítiques culturals que es presenten articulades des d’una perspectiva de democràcia cultural i política de proximitat.

Sinapsis, l’associació que n’assumeix la gestió i cofinança el projecte després del tancament del CA Tarragona, decideix aturar la seva activitat durant un any i obrir un període de reflexió sobre la idoneïtat o no d’una proposta com aquesta, com fer-la sostenible i adequar-la millor a les necessitats dels seus contextos de treball: comunitats educatives, pràctiques comunitàries, equipaments i institucions.

 

Entrades relacionades