sinapsis

Taula de treball_Joves_BaumannLab

Per tal de dissenyar el Pla d’Usos del BaumannLab, el Laboratori de Creació Jove de Terrassa, es va treballar conjuntament amb el context cultural juvenil de la ciutat mitjançant un seguit de sessions participatives (taules de treball).

Aquest procés es va desenvolupar seguint diverses línies de treball. Per una banda, es van posar en marxa quatre sessions obertes als joves i les joves de Terrassa per tal de recollir les opinions sobre què hauria de ser i quins serveis hauria d’oferir aquest equipament.

Per una altra banda, es va fer un treball amb tots els tècnics del Servei de Joventut de Terrassa per a debatre les possibilitats de complementarietat i les sinergies que es podrien crear des d’aquest espai de creació amb tots els altres àmbits i projectes relacionats.

A partir d’aquest doble treball es va elaborar un Pla d’usos que ha servit de punt de partida per posar en marxa el Laboratori de Creació Jove, que va obrir les seves portes al públic i usuaris el 26 de març de 2011.

IMG_0056

Entrades relacionades