sinapsis

Taula de treball_Punt de Partida

L’objectiu d’aquesta taula de treball creada en el marc del projecte Punt de Partida va consistir a elaborar una proposta de recolzament a la creació contemporània que pogués servir de referència a la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Terrassa per a obrir un procés de reflexió al voltant de la seva programació d’arts visuals.

Amb aquest objectiu es va formar una taula de treball mixta amb tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa (Susana Medina, Agnès Petit) i creadors emergents de la ciutat (Sergi Botella, Marinetta, Jaume Pagés i Rat Soriano). 

El treball de la Taula es va desenvolupar en set sessions de dues o tres hores de durada, que van tenir lloc entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

La proposta realitzada des d’aquesta Taula havia de complir tres requisits bàsics:

Estar adaptada a la realitat del sector artístic de la ciutat de Terrassa.

Plantejar una perspectiva de servei públic que superés la lògica sectorial i abastés al conjunt de la ciutadania.

Utilitzar criteris de política cultural aplicats a la creació contemporània.

La taula va treballar des del coneixement de la realitat del context de Terrassa i va recollir aquelles diversitats que coneixia per tal d’actuar en nom d’aquest context. Per tal de poder treballar des d’aquesta posició va ser menester tenir en compte les opinions i suggeriments aportats pel conjunt de les persones entrevistades durant el procés de recerca prèvia.

DSC07221 PDP2008-04-04


Entrades relacionades