sinapsis

Taula de Treball_Sessions amb tècnics regidoria educació_Acompanyament i disseny programació arts visuals

Sessions de treball realitzades conjuntament amb els tècnics de la Regidoria de Patrimoni, Cultura i Educació de l’Ajuntament de Castellbisbal com a part del projecte d’Assessorament a la Regidoria d’Educació, Cultura i Patrimoni d’aquest municipi desenvolupat entre l’octubre de 2007 i l’abril de 2009.

Aquesta taula de treball va suposar la realització de més de 30 sessions, amb una durada d’entre 2 i 4 hores per sessió en funció dels continguts de cada una, combinant sempre aspectes teòrics i pràctics.

La metodologia seguida va ser el plantejament de vuit línies de treball, que es van anar desenvolupant de forma interrelacionada, per tal d’afavorir un procés integral i transversal d’anàlisi i reflexió, que va finalitzar amb la formulació d’una publicació titulada “Pautes de Programació i Memòria del Procés”, el document final del projecte d’Assessorament a la Regidora d’Educació, Cultura i Patrimoni Castellbisbal.

Aquestes vuit línies de treball van ser:

L1: Anàlisi i coneixement del territori.

L2: Coneixement de l’estructura interna de la Regidoria de Educació, Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Castellbisbal, així com el treball transversal amb altres regidories.

L3: Anàlisi d’altres experiències, formats i models de projectes d’Arts Visuals en l’àmbit local. Visites de camp.

L4: Formació. Organització d’un curs breu sobre Art Contemporani.

L5: Aspectes pràctics necessaris per a la programació i gestió d’Arts Visuals.

L6: Procés de reflexió i debat per tal de treballar conjuntament l’elaboració d’un programa o activitat d’Arts Visuals pel municipi de Castellbisbal.

L7: Comunicació i visibilitat del procés d’assessorament i acompanyament.

L8: Avaluació continuada del procés d’assessorament i acompanyament.

CASTELLBISBAL2006-05-12 CASTELLBISBAL2006-05-12-1

Entrades relacionades