sinapsis

PUNT DE PARTIDA_Terrassa Arts Visuals

Imatge destacada pàgina punt de partida

“Punt de partida” és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’arts visuals i la seva interrelació amb el territori. Aquest procés es va desenvolupar entre gener i desembre del 2008, i va comportar la creació d’una taula de treball per tal d’articular la col·laboració dels diferents agents culturals de la ciutat de Terrassa vinculats a les arts visuals, com ara tècnics municipals o artistes emergents.

Tot el procés té la seva culminació en un document públic que sintetitza totes les aportacions, i les presenta de manera estructurada i desenvolupada amb l’objectiu de convertir-se en una eina eficaç per ajudar en futures planificacions del Departament d’Arts Visuals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa.

PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA

Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori.

TERRASSA ARTS VISUALS

Terrassa Arts Visuals és el programa cultural de l'Ajuntament de Terrassa específicament vinculat al conjunt d'aquestes disciplines artístiques al territori. Aquest municipi aposta per la investigació, la creació i la producció artística, i obre els seus espais a un públic que s’interessa cada cop més per les pràctiques artístiques i els seus llenguatges multidisciplinars.