sinapsis

PUNT DE PARTIDA_Terrassa Arts Visuals

 

Imatge destacada pàgina punt de partida

“Punt de partida” és un procés de treball que respon a l’encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa per obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’arts visuals i la seva interrelació amb el territori. Aquest procés es va desenvolupar entre gener i desembre del 2008, i va comportar la creació d’una taula de treball per tal d’articular la col·laboració dels diferents agents culturals de la ciutat de Terrassa vinculats a les arts visuals, com ara tècnics municipals o artistes emergents.

Tot el procés té la seva culminació en un document públic que sintetitza totes les aportacions, i les presenta de manera estructurada i desenvolupada amb l’objectiu de convertir-se en una eina eficaç per ajudar en futures planificacions del Departament d’Arts Visuals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa.

 

CAST.

Imatge destacada pàgina punt de partida

“Punt de partida” es un proceso de trabajo que responde al encargo de la Regidoria de Cultura del Ajuntament de Terrassa para abrir un proceso de reflexión en torno a la programación de artes visuales y su interrelación con el territorio. Este proceso se desarrolló entre enero y diciembre de 2008, y supuso la creación de una mesa de trabajo para articular la colaboración de los diferentes agentes culturales de la ciudad de Terrassa vinculados a las artes visuales, como técnicos municipales o artistas emergentes.

Todo el proceso tiene su culminación en un documento público que sintetiza todas las aportaciones, y las presenta de manera estructurada y desarrollada con el objetivo de convertirse en una herramienta eficaz para ayudar en futuras planificaciones del Departament d’Arts Visuals de la Regidoria de Cultura del Ajuntament de Terrassa.

[:ca]PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA[:es]PROYECTOS EN CONTEXTO Y TRABAJO EN RED[:]

[:ca]Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori. [:es]Procesos de trabajo de largo recorrido que se sitúan en contextos específicos. El trabajo que se desarrolla conlleva generar o participar en redes, así como colaborar con personas, proyectos e instituciones del territorio.[:]

TERRASSA ARTS VISUALS

[:ca]Terrassa Arts Visuals és el programa cultural de l'Ajuntament de Terrassa específicament vinculat al conjunt d'aquestes disciplines artístiques al territori. Aquest municipi aposta per la investigació, la creació i la producció artística, i obre els seus espais a un públic que s’interessa cada cop més per les pràctiques artístiques i els seus llenguatges multidisciplinars. [:es]Terrassa Arts Visuals es el programa cultural de l’Ajuntament de Terrassa específicamente vinculado al conjunto de estas disciplinas artísticas en el territorio. Este municipio apuesta por la investigación, la creación y la producción artística, y abre sus espacios a un público que se interesa cada vez más por las prácticas artísticas y sus lenguajes multidisciplinares. [:]