sinapsis

Text_Girs i friccions_Pedagogies de Fricció

Text inclós a la publicació final que recopila els textos i el material gràfic generats al llarg de “Lesson 0”, el cicle d’exposicions de l’Espai 13 de la Fundació Miró de Barcelona per a la temporada 2014-2015, comissariat per Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), i que reflexiona sobre l’estat actual de l’educació artística.

Sinapsis, juntament amb Aida Sánchez de Serdio i Rachel Fendler, condueix el programa de mediació pedagògica de “Lesson 0”, “Pedagogies de fricció”, que té com a objectiu construir relacions de forma negociada amb i entre col·lectius diversos a partir de les propostes artístiques que integren el cicle expositiu. El text fa una reflexió al voltant d’aquest programa de mediació, tot situant-lo dins del context anomenat “gir educatiu”, per la relació que estableix amb les pràctiques educatives habituals del museu.

El programa es proposa com un espai de diàleg entre diferents col·lectius (docents, artistes, estudiants, comissaris, educadors de museus, joves, entitats culturals i socials, etc.) on es posen en valor tant les avinences com les desavinences entre els participants, els quals podran endur-se els aprenentatges extrets als seus propis contextos d’actuació, alguns d’ells ben allunyats de les dinàmiques de la institució cultural.

Entrades relacionades