sinapsis

TRANS_ART_LABORATORI Context educatiu

TR ART EDUCACIO2010-11-18

Trans_Art_Laboratori Context Educatiu proposa una recerca de les interaccions entre la pràctica artística contemporània i l’àmbit educatiu reglat, posant l’èmfasi en el treball col·laboratiu. La recerca, plantejada amb una voluntat de reconeixement als espais compartits per les arts i l’educació, es va portar a terme entre 2009 i 2011 en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i centres educatius de la ciutat.

Aquest projecte es desenvolupa seguint dues línies de treball. En primer lloc, un procés pràctic portat a terme l’any 2010 en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Escola Miralletes, l’Institut Sant Josep de Calassanç i el Centre Cívic Can Felipa. Aquesta col·laboració culminarà en un projecte resident (A propòsit de nosaltres i el lloc on som) i una exposició (Confluències per a la des/educació).

La segona línia de treball fa una anàlisi de les interaccions entre pràctiques artístiques i àmbit educatiu reglat a través d’un treball de recerca realitzat durant l’any 2009. Els resultats d’aquesta recerca i la memòria del procés pràctic són la base de la publicació Interaccions entre Pràctica Artística i Àmbit Educatiu i l’arxiu on-line Arts i Educació.

 

CAST.

TR ART EDUCACIO2010-11-18

Trans_Art_Laboratori Contexto Educativo propone una investigación de las interacciones entre la práctica artística contemporánea y el ámbito educativo reglado, poniendo el énfasis en el trabajo colaborativo. La investigación, planteada con una voluntad de reconocimiento a los espacios compartidos por las artes y la educación, se llevó a cabo de 2009 a 2011 en colaboración con el Consorci d’Educació de Barcelona y centros educativos de la ciudad.

Este proyecto se desarrolla siguiendo dos líneas de trabajo. En primer lugar, un proceso práctico llevado a cabo en 2010 en colaboración con el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Escola Miralletes, l’Institut Sant Josep de Calassanç y el Centre Cívic Can Felipa. Esta colaboración culminará en un proyecto residente (A propòsit de nosaltres i el lloc on som) y una exposición (Confluències per a la des/educació).

La segunda línea de trabajo hace un analisis de las interacciones entre prácticas artísticas y ámbito educativo reglado a través de un trabajo de investigación realizado durante el año 2009. Los resultados de esta investigación y la memoria del proceso práctico son la base de la publicación Interaccions entre Pràctica Artística i Àmbit Educatiu y el archivo on-line Arts i Educació.

[:ca]PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA[:es]PROYECTOS EN CONTEXTO Y TRABAJO EN RED[:]

[:ca]Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori. [:es]Procesos de trabajo de largo recorrido que se sitúan en contextos específicos. El trabajo que se desarrolla conlleva generar o participar en redes, así como colaborar con personas, proyectos e instituciones del territorio.[:]