sinapsis

TRANS_ART_LABORATORI Context educatiu

TR ART EDUCACIO2010-11-18

Trans_Art_Laboratori Context Educatiu proposa una recerca de les interaccions entre la pràctica artística contemporània i l’àmbit educatiu reglat, posant l’èmfasi en el treball col·laboratiu. La recerca, plantejada amb una voluntat de reconeixement als espais compartits per les arts i l’educació, es va portar a terme entre 2009 i 2011 en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i centres educatius de la ciutat.

Aquest projecte es desenvolupa seguint dues línies de treball. En primer lloc, un procés pràctic portat a terme l’any 2010 en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Escola Miralletes, l’Institut Sant Josep de Calassanç i el Centre Cívic Can Felipa. Aquesta col·laboració culminarà en un projecte resident (A propòsit de nosaltres i el lloc on som) i una exposició (Confluències per a la des/educació).

La segona línia de treball fa una anàlisi de les interaccions entre pràctiques artístiques i àmbit educatiu reglat a través d’un treball de recerca realitzat durant l’any 2009. Els resultats d’aquesta recerca i la memòria del procés pràctic són la base de la publicació Interaccions entre Pràctica Artística i Àmbit Educatiu i l’arxiu on-line Arts i Educació.

PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA

Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori.