sinapsis

TRANS_ART_LABORATORI

CROBNO PLATAFORMA TRANS ART

Trans_Art_Laboratori és una plataforma creada per tal de donar suport, difondre i promoure als artistes i a les pràctiques artístiques col·laboratives. Aquesta plataforma investiga i experimenta formes d’interacció entre pràctica artística i societat, que desdibuixin la separació entre productors culturals i consumidors de cultura.

Les residències de creadors en contextos específics són una de les eines de treball amb les quals s’investiga i s’impulsen els processos de gestió i creació col·laborativa. És en aquests processos que es proposen altres formes de relació entre creador, institució, mediador cultural i públics.

Es tracta de desenvolupar processos de llarg recorregut, vinculats a àmbits concrets com el socio-cultural, el sanitari o l’educatiu, fent recerca entorn de les metodologies de treball dels processos creatius i col·laboratius, articulant propostes específiques de continuïtat per a cada àmbit i afavorint, així, la interacció amb les pràctiques artístiques.

Compartim el mapa general i l’esquema cronològic d’aquest context de treball fins l’any 2009. Ambdós gràfics van acompanyar les justificacions a les subvencions públiques que va rebre el projecte.

PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA

Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori.