sinapsis

TRANS_ART_LABORATORI

 

CROBNO PLATAFORMA TRANS ART

Trans_Art_Laboratori és una plataforma creada per tal de donar suport, difondre i promoure als artistes i a les pràctiques artístiques col·laboratives. Aquesta plataforma investiga i experimenta formes d’interacció entre pràctica artística i societat, que desdibuixin la separació entre productors culturals i consumidors de cultura.

Les residències de creadors en contextos específics són una de les eines de treball amb les quals s’investiga i s’impulsen els processos de gestió i creació col·laborativa. És en aquests processos que es proposen altres formes de relació entre creador, institució, mediador cultural i públics.

Es tracta de desenvolupar processos de llarg recorregut, vinculats a àmbits concrets com el socio-cultural, el sanitari o l’educatiu, fent recerca entorn de les metodologies de treball dels processos creatius i col·laboratius, articulant propostes específiques de continuïtat per a cada àmbit i afavorint, així, la interacció amb les pràctiques artístiques.

Compartim el mapa general i l’esquema cronològic d’aquest context de treball fins l’any 2009. Ambdós gràfics van acompanyar les justificacions a les subvencions públiques que va rebre el projecte.

 

CAST.

CROBNO PLATAFORMA TRANS ART

Trans_Art_Laboratori es una plataforma creada para dar apoyo, difundir y promover a los artistas y a las prácticas artísticas colaborativas. Esta plataforma investiga y experimenta formas de interacción entre práctica artística y sociedad, que desdibujen la separación entre productores culturales y consumidores de cultura.

Las residencias de creadores en contextos específicos son una de las herramientas de trabajo con las que se investiga e impulsan los procesos de gestión y creación colaborativa. Es en estos procesos que se proponen otras formas de relación entre creador, institución, mediador cultural y públicos.

Se trata de desarrollar procesos de largo recorrido, vinculados a ámbitos concretos como el socio-cultural, el sanitario o el educativo, investigando en torno a las metodologías de trabajo de los procesos creativos y colaborativos, articulando propuestas específicas de continuidad para cada ámbito y favoreciendo, así, la interacción con las prácticas artísticas.

Compartimos el mapa general y el esquema cronológico de este contexto de trabajo hasta el año 2009. Ambos gráficos acompañaron las justificaciones a las subvenciones públicas que recibió el proyecto.

[:ca]PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA[:es]PROYECTOS EN CONTEXTO Y TRABAJO EN RED[:]

[:ca]Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori. [:es]Procesos de trabajo de largo recorrido que se sitúan en contextos específicos. El trabajo que se desarrolla conlleva generar o participar en redes, así como colaborar con personas, proyectos e instituciones del territorio.[:]