sinapsis

Web_Pràctiques Artístiques en Context Sanitari_Trans_Art_Laboratori Context Sanitari

El lloc web de Trans_Art_Laboratori Context Sanitari recull el procés de treball de tot aquest projecte de recerca al voltant de les pràctiques artístiques en contextos sanitaris, desenvolupat entre els anys 2007 i 2009. Va ser una eina de documentació per a fomentar la transparència informativa entre totes les persones que hi van participar, així com una manera de construir un arxiu en temps real i la futura memòria del procés.

El web s’estructura en tres apartats. Un apartat dóna accés a la informació recollida en la recerca realitzada l’any 2007 i està, al seu torn, articulat en quatre subapartats: institucions i entitats, equipaments sanitaris, projectes artístics i bibliografia i pàgines web.

Existeix un segon apartat dedicat a la recerca on s’ inclou informació sobre el procés i els casos analitzats.

L’últim apartat dóna accés al projecte desenvolupat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. S’hi pot consultar el procés desenvolupat i els resultats finals.

 

[frame src=”http://www.trans-artlaboratori.org/web/sinapsis2/wp-content/uploads/2012/10/Web-Trans-Art-Sanitari.jpg” width=”400″ height=”350″ align=”left” style=”2″ linkstyle=”normal” linksto=”http://www.trans-artlaboratori.org/trans_art_08/” title=”Clica per anar a la web”]

Entrades relacionades