sinapsis

Web_Trans_Art_Laboratori

Lloc web on es recull l’activitat de Trans_Art_Laboratori, una plataforma creada l’any 2006 per tal de donar suport, difondre i promoure artistes i pràctiques artístiques col·laboratives. Fins el 2011, any de tancament del projecte, aquesta plataforma ha investigat i experimentat formes d’interacció entre pràctica artística i societat, que difuminin la separació entre productors culturals i consumidors de cultura.

En aquesta pàgina web s’articulen tots els altres llocs webs i blocs relacionats amb els projectes sorgits del context de treball marc de Trans_Art_Laboratori: Trans_Art_Laboratori Context Sociocultural (2005-2007), Trans_Art_Laboratori Context Sanitari (2007-2010) i Trans_Art_Laboratori Context Educatiu (2009-2011).

Enllaç: http://www.trans-artlaboratori.org/

Entrades relacionades