sinapsis

Xerrada_Les belles i les noves arts en la societat contemporània

Procés participatiu per a un treball de reflexió compartida que inclou dues trobades (aquest grup de discussió tancat i una altra trobada organitzada per convocatòria oberta), més un document final sobre la qualitat democràtica des de la cultura per a la realització d’un llibre verd sobre la qualitat democràtica.

L’objectiu de la primera trobada va ser abordar les possibilitats del debat en l’àmbit de la cultura de manera àmplia, no només centrant l’anàlisi sobre les accions que ja es duen a terme, sinó també analitzant altres terrenys potencialment a explorar.

La sessió es va plantejar com a grup de discussió amb un nombre reduït de persones amb la primera part dedicada a una exposició breu del tema per part de cada expert (abordant temes en relació a la cultura i la qualitat democràtica des de perspectives com el paper de la societat civil, art i participació, el paper dels mitjans de comunicació, conflictes en l’administració local, i noves dinàmiques de la societat en xarxa, etc.), mentre que durant la segona part es va realitzar una llista amb els objectius acordats de manera conjunta.

Entrades relacionades