sinapsis

Xerrada_Mediació. Processos de treball_MACBA

Ponència realitzada el 30 de novembre del 2015 on es van donar a conèixer processos de treball des de la mediació a partir dels projectes de mediació desenvolupats per Sinapsis amb l’objectiu d’abordar la necessitat de posar en marxa formes de relació amb el territori i la ciutadania que complementin, dialoguin o transformin les coordenades que, tradicionalment, s’han definit com el binomi institució-públic.

La ponència s’emmarcava dins del curs “El comissariat i la gestió d’exposicions” amb la voluntat de ser una introducció des d’una perspectiva professional al treball de comissariat i de gestió d’exposicions. Aborda la qüestió de projecte expositiu, revisa el concepte mateix d’exposició i revisa l’estat de la qüestió. S’analitzen les pràctiques expositives en l’espai públic, els projectes singulars i s’exposen qüestions de planificació, gestió i producció, així com també s’hi tracten les nocions d’imatge i de públics associades al fet expositiu.

Entrades relacionades